"gnębić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gnębić kogoś" po polsku

czasownik
 1. dog , ****
  • gnębić (gdy kogoś gnębi jakiś problem lub pech), uprzykrzać
   Don't let it dog you, I'll help you find a job. (Nie pozwól, żeby cię to gnębiło, pomogę ci znaleźć pracę.)
   This problem has been dogging me for a year now. (Ten problem gnębi mnie już od roku.)
 2. oppress
 3. afflict
 4. persecute
 5. beworry  
 6. be a hard taskmaster
 7. bullyrag
 8. ballyrag , także: bullyrag

gnębić kogoś

czasownik
 1. eat *****
  • gnębić kogoś, martwić kogoś, gryźć kogoś (kiedy ma zmartwienie) informal
   Don't let your problems eat you. (Nie pozwól, żeby twoje problemy cię gnębiły.)
   Lack of money ate her everyday. (Brak pieniędzy gnębił ją każdego dnia.)
idiom
 1. eat away at somebody
  • nie dawać komuś spokoju, gnębić kogoś
   Her words were eating away at me. (Jej słowa nie dawały mi spokoju.)
   Is something eating away at you? (Czy coś cię gnębi?)
 2. yank somebody around
phrasal verb
 1. grind somebody down

Powiązane zwroty — "gnębić kogoś"

rzeczownik
gnębienie = beworrying +4 znaczenia

powered by  eTutor logo