"zmuszać do myślenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmuszać do myślenia" po polsku — Słownik angielsko-polski

zmuszać do myślenia

czasownik
  1. exercise **** , ex. (skrót) *   formal [TRANSITIVE]
    This book will exercise you. (Ta książka zmusi cię do myślenia.)
    This film is so touching, it will exercise you. (Ten film jest taki wzruszający, zmusi cię do myślenia.)