ćwiczyć, gimnastykować się

exercise, ex.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You need to exercise regularly if you want to keep fit. = Musisz regularnie ćwiczyć, jeśli chcesz utrzymać formę.