eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"ćwiczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ćwiczyć" po polsku

ćwiczyć

obrazek do "exercise" po polsku Is It Safe to Work Out Twice a Day? | Greatist
czasownik
 1. practise BrE , practice AmE *****
 2. exercise **** , ex. (skrót) *
  • ćwiczyć, gimnastykować się [nieprzechodni]
   You need to exercise regularly if you want to keep fit. (Musisz regularnie ćwiczyć, jeśli chcesz utrzymać formę.)
   He is 86 years old, and he exercises more than you do. (On ma 86 lat i ćwiczy więcej niż ty.)
  • ćwiczyć (określoną część ciała) [przechodni]
   This is the way I exercise my legs. (To jest sposób, w jaki ćwiczę nogi.)
   Do crosswords to exercise your brain. (Rób krzyżówki, aby ćwiczyć mózg.)
 3. rehearse *
 4. do exercise
  • ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia (fizyczne)
   I do a lot of exercise to keep fit. (Dużo ćwiczę, żeby utrzymać formę.)
phrasal verb
 1. work out ***
  • ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia fizyczne, ćwiczyć (fizycznie)
   He works out at the gym every day. (On codziennie ćwiczy na siłowni.)
   She works out to be in shape. (Ona ćwiczy, aby być w formie.)
   You should work out at least twice a week. (Powinieneś wykonywać ćwiczenia fizyczne przynajmniej dwa razy w tygodniu.)
idiom
 1. pump potocznie *** , pump iron potocznie
  • pompować, ćwiczyć
   I will pump until I collapse. (Będę pompować dopóki nie zemdleję.)
   She pumps every day, she's getting stronger. (Ona ćwiczy codziennie, staje się silniejsza.)

"ćwiczyć" — Słownik kolokacji angielskich

pump iron kolokacja
 1. pump czasownik + iron rzeczownik = pompować, ćwiczyć
  Zwykła kolokacja

  He looked as if he'd been pumping iron in a serious way.

  Podobne kolokacje: