"przeganiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeganiać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przeganiać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. exercise **** , ex. (skrót) *
  • wyprowadzać na spacer, przeganiać (zwierzęta) [TRANSITIVE]
   This breed should be exercised at least for 3 hours a day. (Ta rasa powinna być wyprowadzana na spacer na przynajmniej 3 godziny dziennie.)
   She hired a person who exercises her dogs three times a day. (Ona zatrudniła osobę, która wyprowadza jej psy na spacer trzy razy dziennie.)
 2. punch **
  • przeganiać (bydło) American English old-fashioned [TRANSITIVE]
   The farmer punched the cattle towards the farm. (Rolnik przegonił bydło w stronę farmy.)
   We train dogs to punch the cows. (My trenujemy psy, by przeganiały krowy.)

Powiązane zwroty — "przeganiać"

rzeczownik
goniec = runner +6 znaczeń
czasownik
doganiać = overhaul +1 znaczenie
zaganiać = urge +2 znaczenia
wyganiać = expel , także: expulse
phrasal verb
idiom