Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zagonić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagonić" po polsku

zagonić

czasownik
 1. herd **
  • zagonić, zaganiać (np. stado zwierząt)
   He herded the sheep to the farm. (On zagonił owce do zagrody.)
czasownik
 1. urge ***
  • popędzać, zaganiać, naglić [przechodni]
   The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)
   Don't urge me, I'll do it when I'm ready. (Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy.)
 2. corral