"gonić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gonić" po polsku

gonić

czasownik
 1. chase ***
  • ścigać, gonić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The cat chased the mouse. (Kot gonił mysz.)
   Your dog is chasing our cat. (Wasz pies goni naszego kota.)
   What is chasing Kate, is it a dog or a cat? (Co goni Kate, pies czy kot?)
   We're still in the first place and they are chasing us. (Nadal jesteśmy na pierwszym miejscu i oni nas gonią.)
 2. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [INTRANSITIVE]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 3. pursue ***
  • ścigać, gonić, puszczać się w pogoń [TRANSITIVE]
   The police are pursuing the kidnapper. (Policja ściga porywacza.)
   I pursued the thief but I didn't manage to catch him. (Puściłem się w pogoń za złodziejem, ale nie zdołałem go złapać.)
 4. hunt ***
 5. shoo
 6. chivvy , także: chivy
phrasal verb
 1. come after somebody *
  • gonić kogoś, podążać za kimś
   A guy came after me and I was scared. (Facet podążył za mną i byłem przerażony.)
   When somebody started to come after me, I ran as fast as I could. (Gdy ktoś zaczął mnie gonić, pobiegłem tak szybko, jak potrafiłem.)
 2. make after somebody

powered by  eTutor logo