"gonić za czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gonić za czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. chase ***

gonić za czymś

phrasal verb
 1. come after something *  
  My dog came after the cat. (Mój pies gonił za kotem.)
idiom
 1. race around , race around after something

"gonić za czymś" — Słownik kolokacji angielskich

race around kolokacja
 1. race czasownik + around przyimek = gonić za czymś, gnać za czymś
  Bardzo silna kolokacja

  Feet were racing around the end of the small station.

  Podobne kolokacje: