BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"hunting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hunting" po angielsku

hunting **

obrazek do "hunting" po polsku
rzeczownik
 1. myślistwo [niepoliczalny]
  In the summer the hunting was bad, as you know. (Jak już wiesz, w lecie myślistwo nie było pomyślne.)
  Hunting is his hobby. (Myślistwo jest jego hobby.)
 2. szukanie [niepoliczalny]
  If you're job hunting, the company can use a man like you. (Jeżeli szukasz pracy, tej firmie przydałby się ktoś taki jak ty.)
  Her hunting for a husband ended sooner than she expected. (Jej poszukiwanie męża zakończyło się szybciej niż się tego spodziewała.)
 3. polowanie
  Hunting elephants for ivory is illegal. (Polowanie na słonie dla kości słoniowej jest nielegalne.)
  The hunting went well, we have a hare. (Polowanie dobrze poszło, mamy zająca.)
  The hunting for a bear ended in a success. (Polowanie na niedźwiedzia zakończyło się sukcesem.)
 4. poszukiwanie
  The hunting of the missing girl began yesterday. (Poszukiwanie zaginionej dziewczyny zaczęło się wczoraj.)
  The hunting for a dress was exhausting. (Polowanie na sukienkę było wyczerpujące.)
 5. gonienie, tropienie, ściganie
  Hunting a fox is not so easy. (Tropienie lisa nie jest wcale takie łatwe.)
  I'm exhausted after hunting that deer. (Jestem wykończony po gonieniu tego jelenia.)
 6. polowanie na lisy (jako sport)
  I'm against hunting - I think it should be illegal. (Jestem przeciwko polowaniu na lisy - myślę, że powinno być nielegalne.)
przymiotnik
 1. myśliwski (np. pies)
  Their hunting dog helped them to track a fox. (Ich pies myśliwski pomógł im wytropić lisa.)
  I have a big hunting dog. (Mam dużego psa myśliwskiego.)
 2. łowiecki
  Between 100 and 200 deer are killed each fall during hunting season, he said. (On powiedział, że od 100 do 200 jeleni jest zabijanych każdej jesieni podczas sezonu łowieckiego.)
  This is a hunting area. (To jest obszar łowiecki.)
 3. łowczy
rzeczownik
 1. polowanie na lisy British English [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. polować [przechodni/nieprzechodni]
  They hunted a deer. (Oni upolowali jelenia.)
  I don't understand people who hunt animals for fun. (Nie rozumiem ludzi, którzy polują na zwierzęta dla zabawy.)
 2. poszukiwać [nieprzechodni]
  They are hunting the killer in ten countries. (Oni poszukują zabójcy w dziesięciu krajach.)
  We are hunting a treasure. (Szukamy skarbu.)
 3. gonić, ścigać, tropić [przechodni/nieprzechodni]
  The police hunted the thief for an hour. (Policja ścigała złodzieja przez godzinę.)
  The police are hunting a drug gang. (Policja ściga gang narkotykowy.)
 4. polować na lisy (jako sport) British English [przechodni/nieprzechodni]
  He hunts illegally. (On nielegalnie poluje na lisy.)
  Their whole family has always been hunting. (Ich cała rodzina zawsze polowała na lisy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. polowanie [policzalny]
  We left for a hunt at 4 a.m. (Wyruszyliśmy na polowanie o czwartej nad ranem.)
  He took part in a deer hunt yesterday. (On wziął wczoraj udział w polowaniu na jelenie.)
 2. poszukiwanie, obława [tylko liczba pojedyncza]
  The hunt is over. (Obława jest zakończona.)
  He got killed in a hunt. (On został zabity w czasie obławy.)
 3. gon [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo