"hunting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hunting rzeczownik

rzeczownik + hunting
Kolokacji: 50
fox hunting • deer hunting • job hunting • game hunting • duck hunting • ...
hunting + rzeczownik
Kolokacji: 119
hunting ground • hunting party • hunting dog • hunting trip • hunting season • hunting knife • hunting rifle • hunting accident • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. hunting ground = łowisko, teren hunting ground
4. hunting trip = podróż polowania hunting trip
6. hunting knife = nóż myśliwski hunting knife
8. hunting accident = wypadek podczas polowania hunting accident
9. hunting scene = scena polowania hunting scene
10. hunting expedition = wyprawa na polowanie hunting expedition
11. hunting act = akt polowania hunting act
12. hunting license = karta łowiecka hunting license
13. hunting camp = obóz polowania hunting camp
14. hunting area = rejon łowiecki hunting area
15. hunting horn = róg myśliwski hunting horn
16. hunting trophy = trofeum myśliwskie, trofeum łowieckie hunting trophy
hunting + czasownik
Kolokacji: 4
hunting preserves • hunting continues • hunting occurs • hunting takes
czasownik + hunting
Kolokacji: 18
allow hunting • start hunting • use for hunting • enjoy hunting • ban hunting • ...
przymiotnik + hunting
Kolokacji: 16
good hunting • illegal hunting • commercial hunting • traditional hunting • royal hunting • ...
przyimek + hunting
Kolokacji: 17
for hunting • of hunting • from hunting • to hunting • on hunting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.