ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"polowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "polowanie" po polsku

polowanie

rzeczownik
 1. hunt ***   [policzalny]
  We left for a hunt at 4 a.m. (Wyruszyliśmy na polowanie o czwartej nad ranem.)
  He took part in a deer hunt yesterday. (On wziął wczoraj udział w polowaniu na jelenie.)
 2. sport *****   [policzalny]
  I'm not going to participate in this sport. (Nie zamierzam uczestniczyć w tym polowaniu.)
  She is vegan, so she doesn't support sports. (Ona jest weganką, więc nie popiera polowań.)
 3. hunting **  
  Hunting elephants for ivory is illegal. (Polowanie na słonie dla kości słoniowej jest nielegalne.)
  The hunting went well, we have a hare. (Polowanie dobrze poszło, mamy zająca.)
  The hunting for a bear ended in a success. (Polowanie na niedźwiedzia zakończyło się sukcesem.)
 4. shooting **
  • polowanie, odstrzał (zwierząt) [niepoliczalny]
   Defenders of animal rights claim that shooting should be totally banned. (Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że polowanie powinno być całkowicie zakazane.)
   I like all animals and I'm against shooting. (Lubię wszystkie zwierzęta i jestem przeciwko polowaniu.)
  • polowanie
   The shooting started at 6 a.m. and they hunted a boar. (Polowanie zaczęło się o 6 rano i oni upolowali dzika.)
   My father organized a shooting yesterday. (Mój ojciec zorganizował wczoraj polowanie.)
 5. shoot ****  
  How did your shoot go? Did you have fun? (Jak udało się wasze polowanie? Dobrze się bawiliście?)
  I've never been to a shoot. (Nigdy nie byłem na polowaniu.)
 6. shikarring  
 7. chivy , także: chevy *   British English
 8. chevying   British English
czasownik
 1. hunt ***   [przechodni/nieprzechodni]
  They hunted a deer. (Oni upolowali jelenia.)
  I don't understand people who hunt animals for fun. (Nie rozumiem ludzi, którzy polują na zwierzęta dla zabawy.)
 2. shoot ****   [przechodni/nieprzechodni]
  My father shoots at least once a month. (Mój ojciec poluje przynajmniej raz w miesiącu.)
  You mustn't shoot here. (Nie wolno tutaj polować.)
 3. fish ****
  • polować (np. na informacje) [nieprzechodni]
   The journalist is fishing for some information. (Dziennikarz poluje na jakieś informacje.)
   My sister always fishes for juicy rumours. (Moja siostra zawsze poluje na pikantne ploteczki.)
 4. shikar  
 5. chivy , także: chevy *   British English

powered by  eTutor logo