"pole" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pole" po polsku

pole

obrazek do "field" po polsku obrazek do "land" po polsku The Telecare Blog: Tick Box Telecare - its coming to you...
rzeczownik
 1. field *****
  • pole (uprawne) [policzalny]
   A farmer has a big field. (Rolnik ma duże pole.)
   What do you grow in your field? (Co uprawiasz na swoim polu?)
   She wants to buy more fields. (Ona chce kupić więcej pól.)
   link synonim: farmland
  • pole (w formularzu, rekordzie bazy danych) [policzalny]
   This application has several fields to fill in. (Ten formularz ma kilka pól do wypełnienia.)
   Put your name in this field. (Wpisz swoje imię w tym polu.)
   Why did you leave an empty field? (Dlaczego zostawiłaś puste pole?)
  • pole (rywalizacji, złożone z osób, firm, produktów itd.) [policzalny]
   We must be present in the international field. (Musimy być obecni na polu międzynarodowym.)
 2. land *****
  • ziemia, pole [niepoliczalny]
   This land is good for growing fruit trees. (Ta ziemia jest dobra do uprawy drzew owocowych.)
   What will you do with such a big land? (Co zrobisz z tak dużym polem?)
   I am going to develop this land. (Zamierzam rozwinąć to pole.)
  • pole (element lufy)
 3. box , ****
  • kwadrat, pole (do zaznaczania informacji) [policzalny]
   Put X in the box by the name of the candidate you want to vote for. (Zaznacz X w polu przy nazwisku kandydata na którego chcesz zagłosować.)
  • pole (np. pole karne na boisku do piłki nożnej) [policzalny]
   Clearly, the referee didn't see that the foul happened outside the penalty box. (Sędzia najwidoczniej nie zauważył, że faul miał miejsce poza polem karnym.)
 4. area *****
  • pole (powierzchnia figury geometrycznej) [policzalny]
   The area of the triangle is 20 centimeters square. (Powierzchnia tego trójkąta to 20 centymetrów kwadratowych.)
   The teacher showed us how to calculate the area of a circle. (Nauczyciel nam pokazał jak obliczyć pole koła.)
 5. territory ***
  • pole, dziedzina [policzalny lub niepoliczalny]
   What's her scientific territory? (Jaka jest jej dziedzina naukowa?)
   I think physicians don't have much to say in this territory. (Sądzę, że lekarze mają niewiele do powiedzenia na tym polu.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
  • pole (w szachach) [policzalny]
   There are black and white squares on the chessboard. (Na szachownicy są czarne i białe pola.)
   You can't put a pawn on this square. (Nie możesz położyć pionka na to pole.)
 7. end *****
rzeczownik
 1. tail **
  • poła (część koszuli wkładana do spodni) [policzalny]
   He tucked the tail of his shirt into his pants. (On wcisnął połę swojej koszuli do swoich spodni.)
   The tail of his shirt was sticking out of his trousers. (Poły jego koszuli wystawały mu ze spodni.)
 2. shirt tail  
 3. coattail

Powiązane zwroty — "pole"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
prefiks

"pole" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pole" po angielsku

pole **

rzeczownik
 1. tyczka, kijek, słup [policzalny]
  He was training for the pole vault competition. (On trenował do zawodów w skoku o tyczce.)
  I stuck a pole in the ground to hang the hammock. (Wbiłem słup w ziemię, aby powiesić hamak.)
 2. biegun [policzalny]
  Do you believe that Santa lives on the North Pole? (Czy wierzysz, ze Święty Mikołaj mieszka na biegunie północnym?)
  On the South Pole, there are no animals except for two kinds of birds. (Na biegunie południowym nie ma żadnych zwierząt, oprócz dwóch rodzajów ptaków.)
 3. biegun (dodatni lub ujemny) [policzalny]
  Only the opposite poles will pull themselves towards one another. (Tylko przeciwne bieguny będą się wzajemnie przyciągać.)
  These poles are negative, so they repel. (Te bieguny są ujemne, więc się odpychają.)
 4. żerdź termin techniczny
  I saw the chickens sitting on the pole. (Widziałem kury siedzące na żerdzi.)
  When chicken sleep, they sit on the pole. (Kiedy kurczaki śpią, siedzą na żerdzi.)
 5. pręt (miara długości)
  1 pole is around 5,03 meters. (1 pręt to około 5,03 metra.)
  This wire is 5 poles long. (Ten drut ma długość 5 prętów.)
  link synonim: rod

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "Pole" po polsku
rzeczownik
 1. Polak, Polka
  Why do the Poles feel bad when things are good? (Dlaczego Polacy czują się źle kiedy sprawy mają się dobrze?)
  She is a Pole but she lives in England. (Ona jest Polką, ale mieszka w Anglii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "pole"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
kolokacje