BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"room" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "room" po angielsku

room *****

obrazek do "room" po polsku obrazek do "room" po polsku
rzeczownik
 1. pokój (w hotelu) [policzalny]
  Can I get a room on the top floor? (Czy mogę dostać pokój na najwyższym piętrze?)
  He decided to stay in his room. (On zdecydował się zostać w swoim pokoju.)
  Can I have breakfast in my room? (Czy mogę zjeść śniadanie w swoim pokoju?)
 2. miejsce (przestrzeń) [niepoliczalny]
  There was no room for doubt. (Nie było miejsca na wątpliwości.)
  There was no room for a baby carriage in the bus. (W autobusie nie było miejsca na wózek.)
  link synonim: space
  zobacz także: have room for something
 3. pokój (w domu) [policzalny]
  He went back to his room. (On poszedł z powrotem do swojego pokoju.)
  Would you like to see Kelly's room? (Chciałbyś zobaczyć pokój Kelly?)
  She turned quickly and left my room. (Ona obróciła się szybko i opuściła mój pokój.)
 4. sposobność [niepoliczalny]
  I didn't have room to do it. (Nie miałem sposobności, aby to zrobić.)
  I gave you a lot of room but you were too busy. (Dałam ci wiele sposobności, ale ty byłeś zbyt zajęty.)
 5. pomieszczenie
  We want to build a wall here and make two rooms. (Chcemy tu wybudować ścianę i zrobić dwa pomieszczenia.)
  There are ten rooms in this building. (W tym budynku jest dziesięć pomieszczeń.)
czasownik
 1. wynajmować pokój  AmE
  Can I room in this hotel? (Czy mogę wynająć pokój w tym hotelu?)
  After I moved out of my parents' I had to room. (Po tym, jak wyprowadziłem się od rodziców, musiałem wynajmować pokój.)
rzeczownik
 1. pole manewru
  Your decision doesn't leave me much room. (Twoja decyzja nie pozostawia mi dużego pola manewru.)
  The local government restricted our freedom for manoeuvre. (Samorząd lokalny ograniczył nasze pole manewru.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. nie przy ludziach

Powiązane zwroty — "room"

rzeczownik
changing room BrE , locker room AmE , także: changing cubicle = szatnia (przy sali gimnastycznej, basenie)
dressing room = przebieralnia, szatnia (np. w teatrze, przy obiekcie sportowym)
drawing room = bawialnia, salon (pomieszczenie do przyjmowania gości)
laundry room = pralnia (w domu)
changing room = przebieralnia, szatnia (np. na basenie)
recreation room = świetlica (np. w szpitalu)
shower room = łazienka (z prysznicem) +1 znaczenie
przymiotnik
czasownik
make room = robić miejsce (ustępować miejsca, przesuwać się)
inne
phrasal verb
inne
kolokacje

podobne do "room" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "room" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo