"dziedzina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziedzina" po polsku — Słownik angielsko-polski

dziedzina

rzeczownik
 1. field *****
  • dziedzina, obszar (badań, pracy lub zainteresowań) [COUNTABLE]
   I'm an expert in this particular field. (Jestem specjalistą w tej konkretnej dziedzinie.)
   I chose this field to specialise in. (Wybrałem tę dziedzinę jako specjalizację.)
   She's quite famous for her work in the field of politics. (Ona słynie ze swojej pracy w dziedzinie polityki.)
   I can't help you, it's not my field. (Nie mogę ci pomóc, to nie moja dziedzina.)
   link synonim: area
 2. area *****
  • obszar, dziedzina (np. czyichś zainteresowań) [COUNTABLE]
   Mathematics is not an area of my interests. (Matematyka nie jest dziedziną moich zainteresowań.)
   She likes working in the area of her interests. (Ona lubi pracować w dziedzinie swoich zainteresowań.)
   link synonim: field
 3. domain **
 4. territory ***
  • pole, dziedzina [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   What's her scientific territory? (Jaka jest jej dziedzina naukowa?)
   I think physicians don't have much to say in this territory. (Sądzę, że lekarze mają niewiele do powiedzenia na tym polu.)
 5. realm **
  • dziedzina, domena (np. literatury) [COUNTABLE]
   There are too many differences in the realm of ideology between these two groups. (Jest za wiele różnic w dziedzinie ideologii pomiędzy tymi dwoma grupami.)
  • dziedzina (np. wiedzy), zakres (np. możliwości), sfera (np. polityki) written [COUNTABLE]
   We will slowly move from the realm of theory into the sphere of practice. (Powoli przeniesiemy się ze sfery teorii do sfery praktyki.)
 6. discipline ***
  • dyscyplina, dziedzina (np. sportowa lub nauki) [UNCOUNTABLE]
   Football is my favourite discipline. (Piłka nożna jest moją ulubioną dyscypliną sportową.)
   Cricket isn't an Olympic discipline. (Krykiet nie jest dyscypliną olimpijską.)
   He is a specialist in the discipline of geology. (On jest specjalistą w dziedzinie geologii.)
 7. branch ***
  • dziedzina, gałąź (np. nauki) [COUNTABLE]
   Alternative medicine is an interesting branch of science. (Medycyna alternatywna to ciekawa dziedzina nauki.)
   She is interested in the music therapy branch. (On się interesują dziedziną muzykoterapii.)
 8. province ** , prov (skrót)
  • dziedzina, zakres formal [SINGULAR]
   That was not the province of anyone in the room. (Ta dziedzina nie należała do nikogo w tym pokoju.)
 9. domain of a function  
 10. subject field

Powiązane zwroty — "dziedzina"

rzeczownik
inne