"zdumiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdumiony" po polsku

zdumiony

przymiotnik
 1. amazed *  
  She was amazed that he never heard about this band. (Ona była zdumiona, że on nigdy nie słyszał o tym zespole.)
  I was frankly amazed that she accepted my invitation. (Byłem szczerze zdumiony, że ona zaakceptowała moje zaproszenie.)
  You'd be amazed how I can dance. (Byłbyś zdumiony, jak ja umiem tańczyć.)
 2. bewildered
 3. astounded  
 4. baffled
 5. flabbergasted
 6. slack-jawed
 7. popeyed  
 8. poleaxed , pole-axed
 9. gobsmacked
 10. betwattled
 11. jiggered
czasownik
 1. stagger *
 2. amaze *
  • zdumieć, zdumiewać
   The news of his wedding amazed me. (Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.)
   My cat never ceases to amaze me. (Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.)
czasownik
 1. wonder ***** , wonder at something

Powiązane zwroty — "zdumiony"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
Zobacz także: zdumiony z powodu czegoś

powered by  eTutor logo