KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"zdumiewać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdumiewać się" po polsku

zdumiewać się

czasownik
 1. wonder *****
czasownik
 1. marvel *
 2. amaze *
  • zdumieć, zdumiewać
   The news of his wedding amazed me. (Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.)
   My cat never ceases to amaze me. (Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.)
 3. astound
 4. astonish
 5. dumbfound , także: dumfound
 6. stupefy , także: stupify
 7. flabbergast   informal
 8. thunderstrike  
czasownik
 1. stagger *

Powiązane zwroty — "zdumiewać się"

przymiotnik
zdumiewający = remarkable +12 znaczeń
zdumiony = amazed +9 znaczeń
rzeczownik
idiom
przysłówek
zdumiewająco = amazingly +6 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo