"zdumienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdumienie" po polsku

zdumienie

rzeczownik
 1. wonder *****
 2. amazement
  • zdumienie, osłupienie, zaskoczenie [UNCOUNTABLE]
   He had a look of amazement on his face when he saw what we made. (On miał wyraz zdumienia na swojej twarzy, kiedy zobaczył, co zrobiliśmy.)
 3. astonishment
 4. wonderment
 5. bafflement
 6. mystification  
 7. blank amazement
 8. ferlie , także: ferly
  • zdumienie, zdziwienie (coś dziwnego lub cudownego, wspaniałego)
 9. dumbfoundedness
idiom
 1. sticker shock
czasownik
 1. marvel *
 2. astound
 3. astonish
 4. dumbfound , także: dumfound
 5. stupefy , także: stupify
 6. flabbergast   informal
 7. thunderstrike  
czasownik
 1. stagger *
 2. amaze *
  • zdumieć, zdumiewać
   The news of his wedding amazed me. (Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.)
   My cat never ceases to amaze me. (Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.)
czasownik
 1. wonder *****

"zdumienie" — Słownik kolokacji angielskich

sticker shock kolokacja
 1. sticker rzeczownik + shock rzeczownik = zdziwienie, zdumienie (np. ceną na przecenie)
  Silna kolokacja

  It took me a while to get over the sticker shock.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo