KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"camp" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "camp" po angielsku

camp ****

obrazek do "camp" po polsku obrazek do "camp" po polsku
rzeczownik
 1. obóz, obozowisko [policzalny lub niepoliczalny]
  We set up camp by the river. (Rozbiliśmy obóz nad rzeką.)
 2. obóz kolonijny, kolonie  AmE [policzalny lub niepoliczalny]
  I went to a camp with my best friend. (Pojechałam na kolonie z moją najlepszą przyjaciółką.)
  My mom sent me to a summer camp for scouts. (Moja mama wysłała mnie na letnie kolonie dla skautów.)
  I'm going to spend my holiday in a summer camp. (Swoje wakacje spędzę na letnim obozie.)
  link synonim: sleepaway camp
 3. obóz, front (grupa ludzi o podobnych poglądach, działających w podobnej sprawie) [policzalny]
  Our camp opposed to their ideas. (Nasz front sprzeciwiał się ich pomysłom.)
  Don't speak to him, he is from the opposite camp. (Nie rozmawiaj z nim, on jest z przeciwnego obozu.)
 4. obóz wojskowy [policzalny]
  It is a military camp for soldiers. (To jest obóz wojskowy dla żołnierzy.)
  We found the military camp of our opponents. (Znaleźliśmy obóz wojskowy naszych przeciwników.)
 5. obóz (miejsce, gdzie przetrzymywani są ludzie, np. obóz dla uchodźców, koncentracyjny) [policzalny]
  Millions died in concentration camps. (Miliony umarły w obozach koncentracyjnych.)
 6. afektacja, teatralność [niepoliczalny]
  Camp of his speech is annoying. (Teatralność jego mowy jest irytująca.)
  He played his role with camp. (On odgrywał swoją rolę z afektacją.)
czasownik
 1. obozować, spać pod namiotem
  Do you like camping? (Lubisz spać pod namiotem?)
  We went camping in Croatia last summer. (Zeszłego lata pojechaliśmy pod namioty do Chorwacji.)
 2. rozbić obóz, rozbijać obóz
  We'll camp in the desert tonight. (Dzisiejszej nocy rozbijemy obóz na pustyni.)
  Our guide told us to camp by the river. (Nasz przewodnik kazał nam rozbić obóz przy rzece.)
przymiotnik
 1. zniewieściały, pedziowaty potocznie
  My son is camp. (Mój syn jest zniewieściały.)
  Jack is so camp, are you sure he's straight? (Jack jest taki pedziowaty, jesteś pewny, że jest heteroseksualny?)
 2. polowy (np. łóżko)
  I bought a camp bed for my next journey. (Kupiłam łóżko polowe na moją następną wyprawę.)
  I'm going to sleep on my camp bed tonight. (Mam zamiar spać na moim łóżku polowym tej nocy.)

high camp
camp

przymiotnik
 1. afektowany, teatralny, nienaturalny (np. zachowanie, gesty)
  Her moves on the floor were camp. (Jej ruchy na parkiecie były nienaturalne.)
  He is a poet and his moves are camp. (On jest poetą i jego ruchy są teatralne.)

camp
campy AmE

przymiotnik
 1. kiczowaty
rzeczownik
 1. cykliczny adenozynomonofosforan, cykliczny monofosforan adenozyny, cykliczny AMP (przekaźnik komórkowy)

Powiązane zwroty — "camp"

rzeczownik
base camp , także: basecamp = baza (główny obóz, np. we wspinaczce himalajskiej)
campfire , bonfire , także: bommie = ognisko
camper = obozowicz, biwakowicz +1 znaczenie
prison camp = obóz jeniecki (dla jeńców wojennych)
camp follower = sympatyk +1 znaczenie
phrasal verb
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo