"szalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szalony" po polsku

szalony

przymiotnik
 1. crazy *** , mad British English ** , także: cray American English potocznie , także: cray cray American English potocznie , także: crazy-ass slang
  • szalony, zwariowany (np. pomysł)
   You must be crazy to marry a woman 30 years older! (Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!)
   He acts like crazy, I am worried about him. (Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.)
   link synonim: nuts
   przeciwieństwo: sensible
  • obłąkany, szalony (chory psychicznie)
   Sometimes he speaks as if he were crazy. (On czasami gada, jakby był szalony.)
   It turns out she is mad, she is in a hospital. (Okazało się, że ona jest obłąkana i jest w szpitalu.)
   Is he crazy? (Czy on jest szalony?)
   zobacz także: lunatic, maniacal
 2. wild ***
  • hulaszczy, szalony (np. zachowanie)
   She is wild, we do something new every day. (Ona jest szalona, robimy coś nowego każdego dnia.)
   Your wild behaviour will bring you trouble, you'll see. (Twoje hulaszcze zachowanie sprowadzi na ciebie kłopoty, zobaczysz.)
  • szalony, niedorzeczny (np. plan)
   That idea is wild, we cannot jump into the lake! (Ten pomysł jest niedorzeczny, nie możemy wskoczyć do jeziora!)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan na zarobienie miliona dolarów był niedorzeczny.)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan zarobienia miliona dolarów był niedorzeczny.)
 3. mental , *** , także: radio rental British English slang   British English potocznie
  Don't listen to him, he's mental. (Nie słuchaj go, on jest szalony.)
  You're mental if you think that I will go out with you. (Jesteś szalony, jeśli myślisz, że się z tobą umówię.)
 4. frantic *
 5. insane *
  • szalony (np. plan)
   Who came up with this insane idea? (Kto wpadł na ten szalony pomysł?)
 6. furious *
 7. ecstatic
 8. deranged
 9. lunatic
 10. nutty
 11. ill , ** , illing
  • szalony, zwariowany slang
   What an ill idea, I love it! (Co za zwariowany pomysł, bardzo mi się podoba!)
   Our adventure was ill! (Nasza przygoda była szalona!)
 12. swinging
 13. whacked potocznie , whack American English potocznie
 14. haywire
 15. rollicking
 16. distracted
 17. raving
 18. meshugenah
 19. fey
 20. phrenetic
 21. buck wild
 22. screwball
 23. yampy
 24. rip-roaring
 25. bats *
 26. nutsy
 27. bananas
 28. nutso
 29. hippy-dippy
 30. unsober
 31. wiggy
 32. radge Scottish English potocznie
 33. wildish
 34. wud
 35. hyte
 36. meshuga slang , także: meshugga
 37. gonzo
 38. batshit
 39. barm pot
 40. oobatz   American English slang
 41. buggy
 42. rats
idiom
 1. not all there  
  He seems not all there but I like him. (Wydaje się być szalony, ale lubię go.)
  This man is not all there, I'm scared of him. (Ten mężczyzna wydaje się być szalony, boję się go.)
 2. out of one's tree , off one's tree
  • szalony, obłąkany, zbzikowany
   After another sleepless night I feel like I'm out of my tree. (Po kolejnej nieprzespanej nocy czuję się jakbym była szalona.)
 3. nutty as a fruitcake  
 4. off one's rocker , także: off one's trolley
 5. funny in the head
 6. as mad as a box of frogs
 7. as mad as a hatter
 8. barking mad British English , barking British English
 9. around the bend , round the bend
 10. up the pole British English
 11. not playing with a full deck
 12. off one's chump
rzeczownik
 1. flake *
 2. nutjob , nut job
 1. out of one's mind
 2. off the chain

Powiązane zwroty — "szalony"

przysłówek
rzeczownik
szał = madness +7 znaczeń
szaleństwo = insanity +12 znaczeń
szaleniec = lunatic +5 znaczeń
czasownik
szaleć = rage +5 znaczeń
idiom
przymiotnik

"szalony" — Słownik kolokacji angielskich

out of one's mind kolokacja
 1. out przyimek + mind rzeczownik = zwariowany, szalony
  Bardzo silna kolokacja

  They all looked at him as if he'd gone out of his mind.

  Podobne kolokacje:
round the bend kolokacja
Popularniejsza odmiana: round a bend
 1. round czasownik + bend rzeczownik = szalony, stuknięty
  Zwykła kolokacja

  Will it still be standing when we round the final bend?

  Podobne kolokacje:
nut job kolokacja
 1. nut rzeczownik + job rzeczownik = dziwak, wariat, szalony (osoba), świr
  Luźna kolokacja

  Pirate - 1 month 19 days ago This woman has been a complete nut job for years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo