"szalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szalony" po polsku — Słownik angielsko-polski

szalony

przymiotnik
 1. crazy *** , mad British English ** , także: cray American English informal , także: cray cray American English informal , także: crazy-ass slang
  • szalony, zwariowany (np. pomysł)
   You must be crazy to marry a woman 30 years older! (Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!)
   He acts like crazy, I am worried about him. (Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.)
   link synonim: nuts
   przeciwieństwo: sensible
  • obłąkany, szalony (chory psychicznie)
   Sometimes he speaks as if he were crazy. (On czasami gada, jakby był szalony.)
   It turns out she is mad, she is in a hospital. (Okazało się, że ona jest obłąkana i jest w szpitalu.)
   Is he crazy? (Czy on jest szalony?)
   zobacz także: lunatic, maniacal
 2. wild ***
  • hulaszczy, szalony (np. zachowanie)
   She is wild, we do something new every day. (Ona jest szalona, robimy coś nowego każdego dnia.)
   Your wild behaviour will bring you trouble, you'll see. (Twoje hulaszcze zachowanie sprowadzi na ciebie kłopoty, zobaczysz.)
  • szalony, niedorzeczny (np. plan)
   That idea is wild, we cannot jump into the lake! (Ten pomysł jest niedorzeczny, nie możemy wskoczyć do jeziora!)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan na zarobienie miliona dolarów był niedorzeczny.)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan zarobienia miliona dolarów był niedorzeczny.)
 3. mental ***   British English informal
  Don't listen to him, he's mental. (Nie słuchaj go, on jest szalony.)
  You're mental if you think that I will go out with you. (Jesteś szalony, jeśli myślisz, że się z tobą umówię.)
 4. frantic *
 5. furious *
 6. insane *
  • szalony (np. plan)
 7. ecstatic
 8. deranged
 9. lunatic
 10. nutty
 11. ill ** , illing
  • szalony, zwariowany slang
   What an ill idea, I love it! (Co za zwariowany pomysł, bardzo mi się podoba!)
   Our adventure was ill! (Nasza przygoda była szalona!)
 12. swinging
 13. whacked informal , whack American English informal
 14. haywire
 15. rollicking
 16. distracted
 17. raving
 18. meshugenah
 19. phrenetic
 20. rip-roaring
 21. nutsy
 22. bats
 23. bananas
 24. hippy-dippy
 25. nutso
 26. wiggy
 27. radge Scottish English informal
 28. wildish
 29. wud
 30. hyte
 31. meshuga slang , także: meshugga
 32. gonzo
 33. batshit
 34. oobatz   American English slang
 35. barm pot
 36. buggy
 37. rats
idiom
 1. not all there  
  He seems not all there but I like him. (Wydaje się być szalony, ale lubię go.)
  This man is not all there, I'm scared of him. (Ten mężczyzna wydaje się być szalony, boję się go.)
 2. out of one's tree , off one's tree
  • szalony, obłąkany, zbzikowany
   After another sleepless night I feel like I'm out of my tree. (Po kolejnej nieprzespanej nocy czuję się jakbym była szalona.)
 3. nutty as a fruitcake  
 4. off one's rocker , także: off one's trolley
 5. funny in the head
 6. as mad as a hatter
 7. barking mad British English , barking British English
 8. around the bend , round the bend
 9. off one's chump
 10. not playing with a full deck
rzeczownik
 1. flake *
 2. nutjob , nut job
 1. off the chain

Powiązane zwroty — "szalony"

rzeczownik
szał = madness +7 znaczeń
szaleństwo = insanity +13 znaczeń
szaleniec = madman +5 znaczeń
czasownik
szaleć = rage +4 znaczenia
oszaleć = go crazy , go insane , go mad +2 znaczenia
idiom
przysłówek
szalenie = wildly +6 znaczeń
jak szalony = furiously +1 znaczenie
przymiotnik

"szalony" — Słownik kolokacji angielskich

round the bend kolokacja
Popularniejsza odmiana: round a bend
 1. round czasownik + bend rzeczownik = szalony, stuknięty
  Zwykła kolokacja

  Will it still be standing when we round the final bend?

  Podobne kolokacje:
nut job kolokacja
 1. nut rzeczownik + job rzeczownik = dziwak, wariat, szalony (osoba), świr
  Luźna kolokacja

  Pirate - 1 month 19 days ago This woman has been a complete nut job for years.

  Podobne kolokacje: