PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"szalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szalony" po polsku

szalony

przymiotnik
 1. crazy *** , mad BrE ** , także: cray AmE potocznie , także: cray cray AmE potocznie , także: crazy-ass slang
  • szalony, zwariowany (np. pomysł)
   You must be crazy to marry a woman 30 years older! (Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!)
   He acts like crazy, I am worried about him. (Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.)
   link synonim: nuts
   przeciwieństwo: sensible
  • obłąkany, szalony (chory psychicznie)
   Sometimes he speaks as if he were crazy. (On czasami gada, jakby był szalony.)
   It turns out she is mad, she is in a hospital. (Okazało się, że ona jest obłąkana i jest w szpitalu.)
   Is he crazy? (Czy on jest szalony?)
   zobacz także: lunatic, maniacal
 2. wild ***
  • hulaszczy, szalony (np. zachowanie)
   She is wild, we do something new every day. (Ona jest szalona, robimy coś nowego każdego dnia.)
   Your wild behaviour will bring you trouble, you'll see. (Twoje hulaszcze zachowanie sprowadzi na ciebie kłopoty, zobaczysz.)
  • szalony, niedorzeczny (np. plan)
   That idea is wild, we cannot jump into the lake! (Ten pomysł jest niedorzeczny, nie możemy wskoczyć do jeziora!)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan na zarobienie miliona dolarów był niedorzeczny.)
   His plan to make a million dollars was wild. (Jego plan zarobienia miliona dolarów był niedorzeczny.)
 3. mental , *** , także: radio rental BrE slang    BrE potocznie
  Don't listen to him, he's mental. (Nie słuchaj go, on jest szalony.)
  You're mental if you think that I will go out with you. (Jesteś szalony, jeśli myślisz, że się z tobą umówię.)
 4. frantic *
 5. insane *
  • szalony (np. plan)
   Who came up with this insane idea? (Kto wpadł na ten szalony pomysł?)
 6. furious *
 7. ecstatic
 8. deranged
 9. lunatic
 10. nutty
 11. ill , ** , illing
  • szalony, zwariowany slang
   What an ill idea, I love it! (Co za zwariowany pomysł, bardzo mi się podoba!)
   Our adventure was ill! (Nasza przygoda była szalona!)
 12. swinging
 13. whacked potocznie , whack AmE potocznie
 14. haywire
 15. rollicking
 16. distracted
 17. raving
 18. fey
 19. meshugenah
 20. phrenetic
 21. buck wild
 22. screwball
 23. yampy
 24. rip-roaring
 25. bats *
 26. nutsy
 27. bananas
 28. nutso
 29. unsober
 30. wiggy
 31. radge ScoE potocznie
 32. wildish
 33. wud ScoE
 34. meshuga slang , także: meshugga
 35. hyte ScoE
 36. gonzo
 37. batshit
 38. barm pot
 39. oobatz    AmE slang
 40. buggy
 41. rats
idiom
 1. not all there  
  He seems not all there but I like him. (Wydaje się być szalony, ale lubię go.)
  This man is not all there, I'm scared of him. (Ten mężczyzna wydaje się być szalony, boję się go.)
 2. out of one's tree , off one's tree
  • szalony, obłąkany, zbzikowany
   After another sleepless night I feel like I'm out of my tree. (Po kolejnej nieprzespanej nocy czuję się jakbym była szalona.)
 3. as mad as a hatter
  • oszalały, szalony (dosł. szalony jak kapelusznik)
   Your grandpa is undoubtedly a genius, but he is also as mad as a hatter. (Twój dziadek to niewątpliwie geniusz, ale jest też szalony.)
 4. nutty as a fruitcake  
 5. off one's rocker , także: off one's trolley
 6. funny in the head
 7. as mad as a box of frogs
 8. barking mad BrE , barking BrE
 9. around the bend , round the bend
 10. up the pole BrE
 11. not playing with a full deck
 12. off one's chump
rzeczownik
 1. flake *
 2. nutjob , nut job
 1. out of one's mind
 2. off the chain

Powiązane zwroty — "szalony"

przysłówek
rzeczownik
szał = madness +7 znaczeń
szaleństwo = insanity +11 znaczeń
szaleniec = lunatic +5 znaczeń
czasownik
szaleć = rage +5 znaczeń
oszaleć = go crazy , go insane , go mad , także: go doolally BrE potocznie +2 znaczenia
idiom
przymiotnik

"szalony" — Słownik kolokacji angielskich

out of one's mind kolokacja
 1. out przyimek + mind rzeczownik = zwariowany, szalony
  Bardzo silna kolokacja

  They all looked at him as if he'd gone out of his mind.

  Podobne kolokacje:
round the bend kolokacja
Popularniejsza odmiana: round a bend
 1. round czasownik + bend rzeczownik = szalony, stuknięty
  Zwykła kolokacja

  Will it still be standing when we round the final bend?

  Podobne kolokacje:
nut job kolokacja
 1. nut rzeczownik + job rzeczownik = dziwak, wariat, szalony (osoba), świr
  Luźna kolokacja

  Pirate - 1 month 19 days ago This woman has been a complete nut job for years.

  Podobne kolokacje: