BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozbawiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozbawiony" po polsku

czasownik
 1. amuse
  • rozśmieszyć, rozbawić
   He always tries to amuse me when I am sad. (On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna.)
   She amused us with her brilliant jokes. (Ona rozbawiła nas swoimi znakomitymi dowcipami.)
 2. jolly ,
 3. slay
  • zachwycić, rozbawić potocznie
   His performance slayed the audience. (Jego występ zachwycił widownię.)
   Użycie formy przeszłej "slayed" jest możliwe w przypadku czasownika "slay" w znaczeniu "zachwycić, rozbawić". Formy przeszłe "slew, slain" w innych znaczeniach niż "zachwycić, rozbawić" są powoli wypierane przez "slayed", lecz dalej uznawane są za poprawne i wiążące.
phrasal verb
 1. break somebody up
 2. crack someone up , crack up someone

powered by  eTutor logo