"oszalały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszalały" po polsku

oszalały

przymiotnik
 1. crazy ***
  • wściekły, oszalały
   My father is crazy because I told him I broke his phone. (Mój ojciec jest wściekły, bo powiedziałem mu, że zepsułem jego telefon.)
   Police can't tame this crazy crowd! (Policja nie potrafi uspokoić tego oszalałego tłumu!)
 2. crazy *** , mad British English ** , także: cray American English potocznie , także: cray cray American English potocznie , także: crazy-ass slang
  • oszalały (np. na jakimś punkcie)
 3. frantic *
 4. crazed  
 5. demented
 6. delirious
 7. wild-eyed  
 8. distracted
 9. bonkers
  • oszalały, kopnięty, zwariowany
   She's kinda bonkers, you know that. (Ona jest tak jakby kopnięta, wiesz o tym.)
 10. berserk
 11. phrenetic
 12. stir-crazy American English potocznie
 13. gaga potocznie
idiom
 1. as mad as a hatter
czasownik
 1. rage **
  • szaleć (np. o burzy)
   The storm raged for hours. (Burza szalała godzinami.)
   The snow storm is raging in the middle of the country. (Burza śnieżna szaleje w środku kraju.)
 2. go wild  
  Let's go wild tonight. (Zaszalejmy dziś wieczorem.)
  The crowd went wild. (Tłum oszalał.)
 3. rampage
 4. ramp *
 5. bluster  
 6. rage on
 1. be in a fury
idiom
 1. live it up
 2. run riot  
  We ran riot at the party. (Szaleliśmy na imprezie.)
  Would you like to run riot with me? (Chciałabyś ze mną zaszaleć?)
 3. party hearty
TO GO BERSERK:WHEN YOU GET
czasownik
 1. go crazy , go insane , go mad , także: go doolally British English potocznie
 2. go berserk , go nuclear
 3. go nuts
  • zwariować, oszaleć
   The crowd went nuts when the band appeared on stage. (Tłum oszalał, gdy zespół pojawił się na scenie.)
 4. get frantic , become frantic  
 5. go out of one's mind potocznie
 6. go round the bend
 7. go ham slang
idiom
 1. be out of one's mind potocznie , lose one's mind potocznie
  • postradać zmysły, oszaleć
   She's out of her mind! (Ona postradała zmysły!)
   My mother will think you've lost your mind. (Moja matka pomyśli, że oszalałeś.)
 2. go zonkers
 3. take leave of one's senses
 4. go bananas
  • oszaleć, zbzikować
   She's going to go bananas unless her situation improves. (Ona oszaleje, jeśli jej sytuacja się nie poprawi.)
  • oszaleć (z radości), podekscytować się
   Mark is going to go bananas when we tell him about the surprise. (Mark oszaleje z radości, gdy powiemy mu o niespodziance.)
 5. work oneself into a lather
 6. go hog wild
 7. raise the roof , lift the roof
phrasal verb
 1. wig out potocznie
 2. nut up
 3. schiz out
 1. go round the twist , be round the twist  

powered by  eTutor logo