"Steve Job" — Słownik kolokacji angielskich

Steve Job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Steve Praca
  1. Steve rzeczownik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Steve Jobs was the first to see potential in this new market made possible by digital technology.

    Podobne kolokacje: