Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Biznesowy angielski taniej tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"job" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "job" po angielsku

job *****

obrazek do "job" po polsku
rzeczownik
 1. praca [policzalny]
  How did you get the job? (Jak dostałeś tę pracę?)
  He wasn't very good at his job. (On nie był zbyt dobry w swojej pracy.)
  Is your job important to you? (Czy twoja praca jest dla ciebie ważna?)
  Being an interpreter is a difficult job. (Bycie tłumaczem ustnym to trudna praca.)
  It was a boring but a light job too, so I was glad to have it. (To była nudna ale też lekka praca, więc cieszyłem się, że ją mam.)
  link synonim: work
 2. miejsce pracy
 3. powinność [tylko liczba pojedyncza]
  It is your job to clean your room. (Twoją powinnością jest sprzątanie swojego pokoju.)
  She always believed her job was to help people. (Ona zwasze wierzyła, że pomaganie ludziom było jej powinnością.)
 4. zadanie, zlecenie [policzalny]
  I usually take just one job at a time. (Zwykle biorę tylko jedno zlecenie na raz.)
  This job needs to be done quickly. (To zadanie musi być zrobione szybko.)
  zobacz także: task
 5. zadanie, praca [policzalny]
  I have to finish my job before midnight. (Muszę skończyć moje zadanie przed północą.)
  Your hairdresser did a great job! (Twój fryzjer wykonał świetną pracę!)
 6. przestępstwo, w szczególności (zaplanowany) napad potocznie [policzalny]
  It was the biggest bank job ever. (To był największy napad na bank w historii.)
  Their next job is stealing cars. (Ich następnym przestępstwem jest kradzież samochodów.)
 7. operacja plastyczna slang
  It's obvious she had a breast job. (To jest oczywiste, że ona miała operację piersi.)
  You're so ugly you should have a nose job! (Jesteś tak brzydki, że powinieneś mieć operację plastyczną nosa!)
 8. akcydens (w poligrafii)
  A job can be a single sheet. (Akcydensem może być pojedyncza kartka.)
czasownik
 1. oszukiwać, wyłudzać slang
  They jobed the elderly without remorse. (Oni oszukali starszych ludzi bez skrupułów.)
  I would never job you, you know that! (Nigdy bym cię nie oszukał, przecież wiesz o tym!)

Job

nazwa własna
 1. Hiob (postać biblijna zarażona trądem)
  Job is a biblical figure. (Hiob jest postacią biblijną.)
  Job suffered from leprosy. (Hiob cierpiał na trąd.)
 1. znaleźć pracę, dostać pracę, dostać posadę
  I finally got a job. (Wreszcie znalazłem pracę.)
  She's got a job as an interior designer. (Ona dostała pracę jako projektant wnętrz.)

Powiązane zwroty — "job"

rzeczownik
inne
czasownik
wykrzyknik
kolokacje

podobne do "job" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "job" po polsku

inne
Dobra robota! (używane w grach online, pochodzi od "Good job!") = GJ (skrót)

powered by  eTutor logo