ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"generate jobs" — Słownik kolokacji angielskich

generate jobs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz prace
  1. generate czasownik + job rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Others say green technology will generate new jobs and help the economy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo