"job" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

job rzeczownik

rzeczownik + job
Kolokacji: 134
Steve Job • teaching job • construction job • paint job • coaching job • manufacturing job • factory job • dream job • summer job • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. Steve Job = Steve Praca Steve Job
2. summer job = praca wakacyjna summer job
4. teaching job = praca w szkolnictwie teaching job
5. paint job = lakierowanie samochodu (np. po wypadku) paint job
6. coaching job = praca jako trener (specjalista od coachingu) coaching job
8. factory job = praca fabryczna factory job
9. dream job = wymarzona praca dream job
10. desk job = praca biurowa desk job
11. service job = praca służbowa service job
12. day job = regularna praca przez 8 godzin dziennie day job
14. office job = praca biurowa office job
15. sector job = sektor praca sector job
16. Mr. Job = Mr. Praca Mr. Job
17. head coaching job = główny trening praca head coaching job
18. city job = praca miasta city job
19. Steven P. Job = Steven str. Praca Steven P. Job
20. repair job = naprawa praca repair job
21. management job = praca na stanowisku kierowniczym management job
22. nose job = operacja plastyczna nosa nose job
23. state job = praca państwowa state job
24. patronage job = patronat praca patronage job
25. hatchet job = miażdżąca i niesprawiedliwa krytyka hatchet job
26. union job = praca związkowa union job
27. executive job = praca na stanowisku kierowniczym executive job
28. sales job = praca w handlu, praca w sprzedaży sales job
29. payroll job = lista płac praca payroll job
30. wax job = praca woskowa wax job
31. staff job = personel praca staff job
32. quarterback job = rozgrywający praca quarterback job
33. blow job = fellatio, robienie laski, stosunek oralny (w którym kobieta jest stroną aktywną) blow job
34. rush job = pilna robota rush job
35. engineering job = praca dla inżyniera engineering job
job + rzeczownik
Kolokacji: 114
job creation • job market • job loss • job security • job training • job growth • job opportunity • job offer • job description • job interview • ...
job + czasownik
Kolokacji: 100
job requires • job involves • job pays • job working • job includes • job comes • job goes • job takes • job makes • job gets • job says • ...
czasownik + job
Kolokacji: 198
create jobs • generate jobs • seek jobs • change jobs • provide jobs • fill jobs • protect jobs • hold jobs • bring jobs • mean jobs • ...
przymiotnik + job
Kolokacji: 387
good job • better job • great job • full-time job • odd job • part-time job • top job • excellent job • tough job • menial job • ...
przyimek + job
Kolokacji: 32
between jobs • of jobs • to one's job • from one's job • about one's job • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.