14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"zlecenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zlecenie" po polsku

zlecenie

rzeczownik
 1. job *****
  • zadanie, zlecenie [COUNTABLE]
   I usually take just one job at a time. (Zwykle biorę tylko jedno zlecenie na raz.)
   This job needs to be done quickly. (To zadanie musi być zrobione szybko.)
   zobacz także: task
 2. mission ****
  • zlecenie, zadanie [COUNTABLE]
   My mission is to save the world. (Moim zadaniem jest uratować świat.)
   He said it would be my last mission. (On powiedział, że to będzie moje ostatnie zadanie.)
 3. commission ****
  • zlecenie (wydane komuś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She will receive a commission to act as a spy. (Ona otrzyma zlecenie pracy jako szpieg.)
  • zlecenie, zamówienie dzieła, zamówienie utworu (np. obrazu)
   The musician received a commission for an opera. (Muzyk otrzymał zamówienie na operę.)
   Commission of a symphony from him is very expensive. (Zamówienie u niego symfonii jest bardzo drogie.)
   The painter accepted a commission for a portrait. (Malarz przyjął zlecenie na portret.)
   I can't take this commission, it is illegal. (Nie mogę wziąć tego zlecenia, jest nielegalne.)
 4. mandate **
 5. verb *   [COUNTABLE]
 6. work order
  • zlecenie (np. pracy)
 7. letter of engagement  
czasownik
 1. commission ****
  • zlecać (zadanie) [TRANSITIVE]
   You should commission an architect to design your house. (Powinieneś zlecić architektowi zaprojektowanie twojego domu.)
   You should commission this task to John, he's a specialist. (Powinieneś zlecić to zadanie Johnowi, on jest specjalistą.)
   My boss commissioned me this project - I can't let him down. (Szef zlecił mi do wykonania ten projekt - nie mogę go zawieść.)
 2. instruct **
  • instruować, zlecać, zalecać (np. zrobienie czegoś) [TRANSITIVE]
   I will instruct him what to do. (Zlecę mu, co ma zrobić.)
   Instruct your people not to discuss this event with anyone. (Poinstruuj swoich ludzi, by nie rozmawiali o tym wydarzeniu z nikim.)
 3. depute
czasownik
 1. delegate something to somebody
phrasal verb
 1. farm something out to somebody
phrasal verb
 1. fall down *
phrasal verb
 1. fall off *  
  A button had fallen off his shirt. (Guzik oderwał się od jego koszuli.)
  He fell off the ladder and broke his arm. (On spadł z drabiny i złamał rękę.)
czasownik
 1. pass , *****
  • przemijać, mijać (o czasie) [INTRANSITIVE]
   Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
   The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
   Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)

Powiązane zwroty — "zlecenie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo