"przestępstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestępstwo" po polsku — Słownik angielsko-polski

przestępstwo

FOUL PLAY was the directorial
rzeczownik
 1. crime ****
  • przestępstwo, zbrodnia [COUNTABLE]
   He has never commited a crime. (On nigdy nie popełnił zbrodni.)
   He reported the crime to the police. (On zgłosił przestępstwo na policję.)
   We need to get into the scene of the crime. (Musimy dostać się na miejsce przestępstwa.)
 2. delinquency
  • przestępstwo, wykroczenie
   He was put in jail after this delinquency. (Po tym przestępstwie on trafił do więzienia.)
 3. job *****
  • przestępstwo, w szczególności (zaplanowany) napad informal [COUNTABLE]
   It was the biggest bank job ever. (To był największy napad na bank w historii.)
   Their next job is stealing cars. (Ich następnym przestępstwem jest kradzież samochodów.)
 4. transgression
 5. wrongdoing   formal
  There is no evidence that I or my company have committed any wrongdoing. (Nie ma dowodów na to, że ja albo moja firma popełniliśmy jakiekolwiek przestępstwo.)
 6. misdemeanour British English formal , misdemeanor American English formal
 7. foul play   [UNCOUNTABLE]
 8. delinquency offence  
 9. abet  
 10. malefaction
 11. wyte

Powiązane zwroty — "przestępstwo"

rzeczownik
przymiotnik
przestępczy = criminal +4 znaczenia
czasownik
inne
inne
idiom

"przestępstwo" — Słownik kolokacji angielskich

foul play kolokacja
 1. foul przymiotnik + play rzeczownik = przestępstwo
  Bardzo silna kolokacja

  Reports now say there could be some foul play involved.

  Podobne kolokacje: