"zmiana pracy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiana pracy" po polsku — Słownik angielsko-polski

zmiana pracy

rzeczownik
  1. job change  

"zmiana pracy" — Słownik kolokacji angielskich

job change kolokacja
  1. job rzeczownik + change rzeczownik = zmiana pracy
    Zwykła kolokacja

    With the latest job changes added, there are 6 jobs per class.

    Podobne kolokacje: