"rozmowa w sprawie pracy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmowa w sprawie pracy" po polsku — Słownik angielsko-polski

"rozmowa w sprawie pracy" — Słownik kolokacji angielskich

job interview kolokacja
  1. job rzeczownik + interview rzeczownik = rozmowa o pracę, rozmowa w sprawie pracy, rozmowa kwalifikacyjna
    Bardzo silna kolokacja

    A friend was waiting to hear about the results of a job interview.

    Podobne kolokacje: