BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"praca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca" po polsku

praca

Automotive jobs & careers: Find a job or internship - Valeo File:Horská služba - auto. Farm Work Abroad work
rzeczownik
 1. job *****
  • praca [COUNTABLE]
   How did you get the job? (Jak dostałeś tę pracę?)
   He wasn't very good at his job. (On nie był zbyt dobry w swojej pracy.)
   Is your job important to you? (Czy twoja praca jest dla ciebie ważna?)
   Being an interpreter is a difficult job. (Bycie tłumaczem ustnym to trudna praca.)
   It was a boring but a light job too, so I was glad to have it. (To była nudna ale też lekka praca, więc cieszyłem się, że ją mam.)
   link synonim: work
  • zadanie, praca [COUNTABLE]
   I have to finish my job before midnight. (Muszę skończyć moje zadanie przed północą.)
   Your hairdresser did a great job! (Twój fryzjer wykonał świetną pracę!)
 2. service ***** , services *****
  • praca, służba
   He thanked the soldiers for their service. (On podziękował żołnierzom za ich służbę.)
   The service at his house was quite easy. (Praca w jego domu była całkiem lekka.)
 3. work , *****
 4. labour British English , labor American English ****
 5. position *****   formal [COUNTABLE]
  What is your position in this company? (Jaka jest pańska praca w tej firmie?)
  Are you happy with your new position? (Czy jesteś zadowolony z nowej pracy?)
 6. working **
 7. pursuit , **
  • zajęcie, praca, pasja, hobby formal [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Passionate pursuit of art has never meant riches. (Pasja do sztuki nikogo jeszcze nie uczyniła bogatym.)
   Fishing is his favourite outdoor pursuit. (Wędkarstwo jest jego ulubionym zajęciem na świeżym powietrzu.)
 8. action *****
  • ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
   This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 9. stint *
  • posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod
   She enjoyed her stint as a secretary. (Ona lubiła swoją posadę jako sekretarka.)
 10. situation *****
 11. gaff

Powiązane zwroty — "praca"

rzeczownik
czasownik
pracować = work +3 znaczenia
opracowywać = develop , także: develope old use +2 znaczenia
inne
przymiotnik
wspólny (np. praca) = collaborative
pracowity = busy +2 znaczenia
biurowy (np. praca) = clerical
samodzielny (np. praca) = unassisted
niedbały (np. pismo, praca) = sloppy
ciężki (np. praca) = plodding
lekki (np. życie, praca) = soft
nierówny (np. ruch, styl mówienia, praca urządzenia) = jerky
inne
phrasal verb
przysłówek
w telewizji (np. praca) = in television
pracowicie = diligently +2 znaczenia

powered by  eTutor logo