PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"praca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca" po polsku

praca

obrazek do "job" po polsku File:Horská služba - auto. Farm Work Abroad obrazek do "work" po polsku work
rzeczownik
 1. job *****
  • praca [policzalny]
   How did you get the job? (Jak dostałeś tę pracę?)
   He wasn't very good at his job. (On nie był zbyt dobry w swojej pracy.)
   Is your job important to you? (Czy twoja praca jest dla ciebie ważna?)
   Being an interpreter is a difficult job. (Bycie tłumaczem ustnym to trudna praca.)
   It was a boring but a light job too, so I was glad to have it. (To była nudna ale też lekka praca, więc cieszyłem się, że ją mam.)
   link synonim: work
  • zadanie, praca [policzalny]
   I have to finish my job before midnight. (Muszę skończyć moje zadanie przed północą.)
   Your hairdresser did a great job! (Twój fryzjer wykonał świetną pracę!)
 2. service ***** , services *****
  • praca, służba
   He thanked the soldiers for their service. (On podziękował żołnierzom za ich służbę.)
   The service at his house was quite easy. (Praca w jego domu była całkiem lekka.)
 3. work , *****
 4. labour BrE , labor AmE ****
 5. position *****   oficjalnie [policzalny]
  What is your position in this company? (Jaka jest pańska praca w tej firmie?)
  Are you happy with your new position? (Czy jesteś zadowolony z nowej pracy?)
 6. working **
 7. pursuit , **
 8. action *****
  • ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [policzalny lub niepoliczalny]
   There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
   This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 9. stint *
  • posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod
   She enjoyed her stint as a secretary. (Ona lubiła swoją posadę jako sekretarka.)
 10. situation *****
 11. gaff

Powiązane zwroty — "praca"

rzeczownik
czasownik
pracować = work +3 znaczenia
opracowywać = develop , także: develope dawne użycie +2 znaczenia
inne
przymiotnik
wspólny (np. praca) = collaborative
pracowity = busy +2 znaczenia
biurowy (np. praca) = clerical
samodzielny (np. praca) = unassisted
niedbały (np. pismo, praca) = sloppy
ciężki (np. praca) = plodding
lekki (np. życie, praca) = soft
nierówny (np. ruch, styl mówienia, praca urządzenia) = jerky
inne
phrasal verb
przysłówek
w telewizji (np. praca) = in television
w firmie (na miejscu, np. praca) = in house , in-house
pracowicie = diligently +2 znaczenia