"modeling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "modeling" po angielsku

modeling *

rzeczownik
 1. prezentowanie, zaprezentowanie (np. ubrania na wybiegu)
 2. modelowanie (robienie komputerowej prezentacji czegoś)
 3. modelowanie (np. z gliny, drewna)
 4. wzorowanie się

modelling BrE
modeling AmE *

rzeczownik
 1. modelowanie, pozowanie (praca jako model) [niepoliczalny]
 2. modelowanie (robienie modelu czegoś) [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

In the planetary model, obrazek do "model" po polsku
rzeczownik
 1. model (fizyczny, matematyczny) [policzalny]
  Model A shows a physical law. (Model A przedstawia prawo fizyczne.)
 2. model (osoba pozująca dla malarza, fotografa) [policzalny]
  I worked as a model when I was younger. (Pracowałem jako model, gdy byłem młodszy.)
  Would you like to become a model? (Czy chciałabyś zostać modelką?)
 3. model, modelka (osoba prezentująca modę) [policzalny]
  Our agency is hiring models for an upcoming fashion show. (Nasza agencja szuka modelów na najbliższy pokaz mody.)
  She is a model who participates in every important fashion show. (Ona jest modelką, która uczestniczy w każdym ważnym pokazie mody.)
 4. model (samochodu) [policzalny]
  That is the latest model of our car. (To jest najnowszy model naszego samochodu.)
  Clio is a popular model of a car produced by Renault. (Clio jest popularnym modelem samochodu produkowanym przez Renault.)
 5. model, odwzorowanie [policzalny]
  This is a model of our company's headquarters. (To model siedziby naszej firmy.)
  We tested these solutions on a model. (Sprawdziliśmy te rozwiązania na modelu.)
 6. wzór
  He is the very model of a scientist. (On jest wielkim wzorem naukowca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prezentować, zaprezentować (np. ubrania na wybiegu) [przechodni/nieprzechodni]
  She is modelling the newest collection. (Ona prezentuje najnowszą kolekcję.)
  My sister wants to model clothes of the best fashion designers. (Moja siostra chce prezentować ubrania najlepszych projektantów mody.)
 2. modelować (robić komputerowe prezentacje czegoś) [przechodni]
  He modelled his project to show at the conference. (On modelował swój projekt, żeby pokazać go na konferencji.)
 3. modelować (np. z gliny, drewna) [przechodni]
  I modelled this replica out of wood. (Wymodelowałam tę replikę z drewna.)
 4. wzorować się
  I model myself after his action. (Wzoruję się na jego działaniach.)
  He models himself after Elvis Presley. (On wzoruje się na Elvisie Presleyu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wzorowy
  She is a model student. (Ona jest wzorową uczennicą.)
  He is our model worker. (On jest naszym wzorowym pracownikiem.)
  I'm really proud of my son's model behaviour. (Jestem naprawdę dumny z wzorowego zachowania mojego syna.)
 2. modelowy, wzorcowy
  This model item will serve as a base for a whole series. (Ten przedmiot wzorcowy będzie służył jako podstawa dla całej serii.)
  This is a model project, you should all try to follow it. (To jest wzorcowy projekt, wszyscy powinniście starać się go naśladować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "modeling"

rzeczownik
inne

podobne do "modeling" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "modeling" po polsku

rzeczownik
model = model +10 znaczeń
modelka = mannequin , manikin , także: mannikin , także: manakin
przymiotnik
modelowy = modelesque +1 znaczenie

powered by  eTutor logo