"model czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "model czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

In the planetary model, For intensity, the SHIPS model
rzeczownik
 1. model *****
  • model (fizyczny, matematyczny) [COUNTABLE]
   Model A shows a physical law. (Model A przedstawia prawo fizyczne.)
  • model (osoba pozująca dla malarza, fotografa) [COUNTABLE]
   I worked as a model when I was younger. (Pracowałem jako model, gdy byłem młodszy.)
   Would you like to become a model? (Czy chciałabyś zostać modelką?)
  • model, modelka (osoba prezentująca modę) [COUNTABLE]
   Our agency is hiring models for an upcoming fashion show. (Nasza agencja szuka modelów na najbliższy pokaz mody.)
   She is a model who participates in every important fashion show. (Ona jest modelką, która uczestniczy w każdym ważnym pokazie mody.)
  • model (samochodu) [COUNTABLE]
   That is the latest model of our car. (To jest najnowszy model naszego samochodu.)
   Clio is a popular model of a car produced by Renault. (Clio jest popularnym modelem samochodu produkowanym przez Renault.)
  • model, odwzorowanie [COUNTABLE]
   This is a model of our company's headquarters. (To model siedziby naszej firmy.)
   We tested these solutions on a model. (Sprawdziliśmy te rozwiązania na modelu.)
 2. style ****
 3. framework **
  • model (w teorii naukowej) [COUNTABLE]
   The framework developed here is ambitious in its scope and detail. (Model opracowany tutaj jest ambitny w swoim zasięgu i szczegółach.)
 4. paradigm **
 5. sitter
  • model, osoba pozująca
   Have you found a sitter for the photoshoot? (Znalazłaś modela na sesję zdjęciową?)
 6. figure , *****
  • postać (na obrazie), model (osoby) [COUNTABLE]
   The two figures in the background are the painter's parents. (Dwie postaci w tle są rodzicami malarza.)
   zobacz także: figurine
 7. paragon
 8. template , także: templet
  • wzór, model written
   His movie has become a template for other directors. (Jego film stał się wzorem dla innych reżyserów.)
 9. fashion model
 10. male model
 11. maquette

model czegoś

rzeczownik
 1. design of something
  • model czegoś (np. samochodu, budynku)
 2. model of something