TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"prezentować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prezentować" po polsku

prezentować

czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [przechodni]
   I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
   The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
   Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
   Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
  • pokazywać, prezentować (np. jak coś działa) [przechodni]
   He showed me how the software operates. (On mi pokazał jak działa oprogramowanie.)
   Let me show you how it works. (Pozwól, że pokażę ci jak to działa.)
 2. model *****
  • prezentować, zaprezentować (np. ubrania na wybiegu) [przechodni/nieprzechodni]
   She is modelling the newest collection. (Ona prezentuje najnowszą kolekcję.)
   My sister wants to model clothes of the best fashion designers. (Moja siostra chce prezentować ubrania najlepszych projektantów mody.)
 3. display ****
  • wywieszać, prezentować (np. wyniki) [przechodni]
   Can you display the results of your research to us? (Czy możesz nam zaprezentować wyniki swojego badania?)
   Photos from Africa were displayed in her room. (W jej pokoju były wywieszone zdjęcia z Afryki.)
 4. present *****
  • przedstawiać, prezentować [przechodni]
   The board presented new solutions to our problem. (Zarząd przedstawił nowe rozwiązania naszego problemu.)
   I would like to present you my wife. (Chciałbym przedstawić wam moją żonę.)
   We present the facts in a way that points to the truth. (Prezentujemy fakty w sposób, który zmierza do prawdy.)
  • występować, prezentować (np. sztukę) [przechodni]
   I will present a project on this subject in front of the commission soon. (Niedługo zaprezentuję przed komisją projekt w tej sprawie.)
   Each of you must present your talent on the casting. (Każda z was musi zaprezentować swój talent na castingu.)
   She was surprised when he presented his new song. (Ona była zaskoczona, kiedy on wystąpił ze swoją nową piosenką.)
   I was going to present my painting at the museum tonight. (Miałem zaprezentować dziś mój obraz w muzeum.)
 5. sport *****
  • nosić, okazywać, prezentować, mieć (na sobie, coś charakterystycznego, wyróżniającego się)
   He sported a black eye. (On miał podbite oko.)
   She sported a pair of beautiful earrings. (Ona nosiła parę pięknych kolczyków.)
 6. feature ****
  • przedstawiać, prezentować (np. film) [przechodni]
   The movie features a love story between two best friends. (Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.)
   The film features the reality of Poland. (Film przedstawia realia Polski.)
 7. showcase *
  • pokazać, prezentować
   It's a great opportunity to showcase your talents. (To wspaniała okazja do pokazania swoich talentów.)