GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"present oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "present oneself" po angielsku

present oneself

czasownik
 1. prezentować się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "present" po polsku obrazek do "present" po polsku
rzeczownik
 1. prezent [policzalny]
  She got many presents from him. (Ona dostała od niego wiele prezentów.)
  This present was supposed to be a surprise. (Ten prezent miał być niespodzianką.)
  I like the present I got from her, but I wanted something else. (Lubię prezent, który dostałem od niej, ale chciałem coś innego.)
  link synonim: gift
 2. teraźniejszość, współczesność, chwila obecna
  She put that thought aside, for the present. (Ona odłożyła tę myśl na bok, na chwilę obecną.)
  I guess we're all right for the present. (Wydaje mi się, że na razie mamy się dobrze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. obecny (np. w pracy, na lekcji)
  We were present at the place when the accident happened. (Byliśmy obecni na miejscu, kiedy zdarzył się wypadek.)
  I keep a weekly record of who is present. (Zapisuję sobie co tydzień, kto jest obecny.)
  przeciwieństwo: absent
  zobacz także: current
 2. obecny (w czyjejś pamięci)
  My late grandmother is still present in my memory. (Moja zmarła babcia jest nadal obecna w mojej pamięci.)
  His last words are present in my memory. (Jego ostatnie słowa są obecne w mojej pamięci.)
 3. obecny, teraźniejszy
  Do you have his present address? (Czy masz jego obecny adres?)
  Wait, I'll give you my present phone number. (Poczekaj, dam ci mój obecny numer telefonu.)
  link synonim: current
 4. niniejszy termin literacki
  The present case is closed. (Niniejsza sprawa jest zamknięta.)
  The present declaration has been signed. (Niniejsze oświadczenie zostało podpisane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

THE FINE REPORT - Al Sharpton on a new Fine Report game show!
czasownik
 1. zapowiadać (np. programy w TV) [przechodni]
  She always presents her TV program. (Ona zawsze zapowiada swój program w telewizji.)
  Can you present my performance? (Czy możesz zapowiedzieć mój występ?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podarować [przechodni]
  I'd like to present you with the key to this city. (Chciałbym podarować ci klucz do tego miasta.)
  He was delighted when she presented him with a small gift. (On był zachwycony, kiedy ona podarowała mu mały prezent.)
 2. powodować [przechodni]
  These pills may present headaches. (Te tabletki mogą powodować bóle głowy.)
  The accident presented a major delay. (Wypadek spowodował znaczące opóźnienie.)
 3. przedstawiać, prezentować [przechodni]
  The board presented new solutions to our problem. (Zarząd przedstawił nowe rozwiązania naszego problemu.)
  I would like to present you my wife. (Chciałbym przedstawić wam moją żonę.)
  We present the facts in a way that points to the truth. (Prezentujemy fakty w sposób, który zmierza do prawdy.)
 4. okazywać (np. przepustkę) [przechodni]
  You will be asked to present your pass. (Zostaniesz poproszony o okazanie swojej przepustki.)
  They let him go when he presented the permit to enter the building. (Oni puścili go, gdy okazał im przepustkę na wejście do budynku.)
 5. występować, prezentować (np. sztukę) [przechodni]
  I will present a project on this subject in front of the commission soon. (Niedługo zaprezentuję przed komisją projekt w tej sprawie.)
  Each of you must present your talent on the casting. (Każda z was musi zaprezentować swój talent na castingu.)
  She was surprised when he presented his new song. (Ona była zaskoczona, kiedy on wystąpił ze swoją nową piosenką.)
  I was going to present my painting at the museum tonight. (Miałem zaprezentować dziś mój obraz w muzeum.)
 6. odkrywać, odsłaniać [przechodni]
  This blouse presented her back. (Ta bluzka odkrywała jej plecy.)
  The skirt presents your ankles. (Ta spódnica odsłania ci kostki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.