TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"obecny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obecny" po polsku

obecny

przymiotnik
 1. current ****
  • obecny, bieżący, aktualny
   What is your current status? (Jaki jest Twój obecny status?)
   I don't even have her current phone number. (Nawet nie mam jej obecnego numeru telefonu.)
   We can predict only the current consequences. (Możemy przewidzieć jedynie bieżące konsekwencje.)
   What is the current weather forecast? (Jaka jest aktualna prognoza pogody?)
   link synonim: present
   przeciwieństwo: former
   zobacz także: popular
 2. present ***
  • obecny (np. w pracy, na lekcji)
   We were present at the place when the accident happened. (Byliśmy obecni na miejscu, kiedy zdarzył się wypadek.)
   I keep a weekly record of who is present. (Zapisuję sobie co tydzień, kto jest obecny.)
   przeciwieństwo: absent
   zobacz także: current
  • obecny (w czyjejś pamięci)
   My late grandmother is still present in my memory. (Moja zmarła babcia jest nadal obecna w mojej pamięci.)
   His last words are present in my memory. (Jego ostatnie słowa są obecne w mojej pamięci.)
  • obecny, teraźniejszy
   Do you have his present address? (Czy masz jego obecny adres?)
   Wait, I'll give you my present phone number. (Poczekaj, dam ci mój obecny numer telefonu.)
   link synonim: current
 3. existing ***
  • obecny, istniejący
   The exsisting president is nice. (Obecny prezydent jest miły.)
   The existing system is bad. (Istniejący ustrój jest zły.)
 4. in existence
 5. preset  
 6. around ***** , round BrE **
 7. current-day

"obecny" — Słownik kolokacji angielskich

in existence kolokacja
 1. in przyimek + existence rzeczownik = istniejący, obecny
  Bardzo silna kolokacja

  We had no idea one of those was still in existence!