BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"aktualny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aktualny" po polsku

aktualny

przymiotnik
 1. current ****
  • obecny, bieżący, aktualny
   What is your current status? (Jaki jest Twój obecny status?)
   I don't even have her current phone number. (Nawet nie mam jej obecnego numeru telefonu.)
   We can predict only the current consequences. (Możemy przewidzieć jedynie bieżące konsekwencje.)
   What is the current weather forecast? (Jaka jest aktualna prognoza pogody?)
   link synonim: present
   przeciwieństwo: former
   zobacz także: popular
 2. prevailing *
 3. topical
  • aktualny, na czasie, bieżący (np. temat)
   His book is funny and very topical. (Jego książka jest zabawna i bardzo na czasie.)
 4. present-day
 5. up-to-date , up to date
 6. going
  • aktualny (np. stawka)
   What's the going rate for babysitters? (Jaka jest aktualna stawka dla opiekunek do dzieci?)
 1. in good standing

powered by  eTutor logo