"obecny adres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obecny adres" po polsku

"obecny adres" — Słownik kolokacji angielskich

current address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny adres
 1. current przymiotnik + address rzeczownik
  Silna kolokacja

  In 1998, it was moved to www.wp.pl, which is its current address.

  Podobne kolokacje:
present address kolokacja
 1. present przymiotnik + address rzeczownik = obecny adres
  Luźna kolokacja

  Can you tell me the present address of your brother Charles?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo