"into existence" — Słownik kolokacji angielskich

into existence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do istnienia
  1. into przyimek + existence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a matter of fact, something was coming into existence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo