"of one's existence" — Słownik kolokacji angielskich

of one's existence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś istnienie
  1. of przyimek + existence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They had to experience for themselves the true price of existence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo