"during one's existence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czyjś istnienie
  1. during przyimek + existence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 450 people were killed during the wall's 28-year existence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo