"dostępny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostępny" po polsku

dostępny

przymiotnik
 1. available *****
  • dostępny, osiągalny
   The album is available on CDs and DVDs. (Album jest dostępny na płytach CD i DVD.)
   The number you are trying to reach is currently not available. (Numer, z którym próbujesz się połączyć, nie jest obecnie osiągalny.)
   Is this seat available? (Czy to miejsce jest wolne?)
   Data is available from the office. (Dane są dostępne w biurze.)
  • dostępny, wolny (mający wolny czas)
   If you want to talk, I'm always available. (Jeśli chcesz porozmawiać, zawsze jestem dostępny.)
   I'm not available in the office until July 7th. (Nie jestem dostępny w biurze do 7 lipca.)
   zobacz także: free
 2. accessible **
  • dostępny, osiągalny
   It is important for health care to be accessible to all people. (To ważne, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich ludzi.)
   przeciwieństwo: inaccessible
 3. popular ****
  • dostępny, przystępny
   They offer popular prices. (Oni oferują przystępne ceny.)
   She didn't smile and wasn't popular. (Ona się nie uśmiechała i nie była przystępna.)
 4. open , *****
  • otwarty, dostępny (nieograniczony)
   The hotel has an open wi-fi! (Hotel ma nieograniczone wi-fi!)
   The swimming pool is open for the guests only. (Basen jest dostępny tylko dla gości.)
 5. forthcoming *
 6. knowable
 7. obtainable
 8. penetrable
 9. getable
 10. around ***** , round BrE **
  • istniejący, obecny, dostępny, w pobliżu
   Color television has been around for some time now. (Telewizja w kolorze jest dostępna już od jakiegoś czasu.)
 11. get-at-able
 12. retrievable  
 13. haveable , także: havable
 1. up for something ***
  • dostępny (np. na sprzedaż)
   Is your car up for sale? (Czy twój samochód jest dostępny na sprzedaż?)
   My computer is up for sale. (Mój komputer jest dostępny na sprzedaż.)