"dostępny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostępny" po polsku

dostępny

przymiotnik
 1. available *****
  • dostępny, osiągalny
   The album is available on CDs and DVDs. (Album jest dostępny na płytach CD i DVD.)
   The number you are trying to reach is currently not available. (Numer, z którym próbujesz się połączyć, nie jest obecnie osiągalny.)
   Is this seat available? (Czy to miejsce jest wolne?)
   Data is available from the office. (Dane są dostępne w biurze.)
  • dostępny, wolny (mający wolny czas)
   If you want to talk, I'm always available. (Jeśli chcesz porozmawiać, zawsze jestem dostępny.)
   I'm not available in the office until July 7th. (Nie jestem dostępny w biurze do 7 lipca.)
   zobacz także: free
 2. accessible **
  • dostępny, osiągalny
   It is important for health care to be accessible to all people. (To ważne, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich ludzi.)
   przeciwieństwo: inaccessible
 3. popular ****
  • dostępny, przystępny
   They offer popular prices. (Oni oferują przystępne ceny.)
   She didn't smile and wasn't popular. (Ona się nie uśmiechała i nie była przystępna.)
 4. forthcoming *
 5. open , *****
  • otwarty, dostępny (nieograniczony)
   The hotel has an open wi-fi! (Hotel ma nieograniczone wi-fi!)
   The swimming pool is open for the guests only. (Basen jest dostępny tylko dla gości.)
 6. knowable
 7. obtainable
 8. penetrable
 9. getable
 10. around ***** , round British English **
  • istniejący, obecny, dostępny, w pobliżu
   Color television has been around for some time now. (Telewizja w kolorze jest dostępna już od jakiegoś czasu.)
 11. get-at-able
 12. retrievable  
 13. haveable , także: havable
 1. up for something ***
  • dostępny (np. na sprzedaż)
   Is your car up for sale? (Czy twój samochód jest dostępny na sprzedaż?)
   My computer is up for sale. (Mój komputer jest dostępny na sprzedaż.)

Powiązane zwroty — "dostępny"

przyimek
pod (używane do określenia numeru telefonu, pod jakim ktoś jest dostępny) = on British English , at American English
przysłówek
szeroko (np. dostępny, znany) = widely
rzeczownik
przymiotnik
inne
czasownik

powered by  eTutor logo