BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"udostępnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udostępnianie" po polsku

udostępnianie

rzeczownik
 1. sharing  
 2. facilitating   oficjalnie
 3. circulating
czasownik
 1. free something ***** , free something up  
  I hope my favourite writer will free his new book soon. (Mam nadzieję, że mój ulubiony pisarz udostępni wkrótce swoją nową książkę.)
  She said she would free her new album up. (Ona powiedziała, że udostępni swój nowy album.)
 2. make something available  
  I'll make this room available for you. (Udostępnię ci ten pokój.)
 3. throw something open
czasownik
 1. share *****

powered by  eTutor logo