PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dostęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostęp" po polsku

dostęp

rzeczownik
 1. access ****
  • dostęp, wstęp (prawo dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów) [niepoliczalny]
   The police gained access to his personal files. (Policja zdobyła dostęp do jego osobistej kartoteki.)
   I don't have access to my daughter's medical history. (Nie mam dostępu do historii choroby mojej córki.)
  • dostęp, dojście, dostanie się (możliwość dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów) [niepoliczalny]
   The access to the concert was a piece of cake. (Dostęp na koncert to była bułka z masłem.)
   Your car is blocking my access to the gate! (Twój samochód blokuje mi dostęp do bramy!)
   The Czech Republic has no access to the sea. (Czechy nie mają dostępu do morza.)
  • dostęp (do Internetu), połączenie (internetowe) [niepoliczalny]
   Do you have Internet access? (Masz połączenie z Internetem?)
   The site won't load because we lost access to the Internet. (Strona nie chce się załadować, ponieważ straciliśmy dostęp do Internetu.)
 2. approach , *****
  • dojazd, dojście, dostęp [policzalny]
   The approach to this amusement park is very easy. (Dojazd do tego parku rozrywki jest bardzo łatwy.)
   This hotel has a good approach. (Ten hotel ma dobry dojazd.)
 3. admission **
  • dostęp, wstęp (możliwość wejścia gdzieś) [niepoliczalny]
   She recently took the law school admission test. (Ona niedawno pisała egzamin wstępny do szkoły prawniczej.)
   Our zoo offers free admission for families on Sundays. (Nasze zoo oferuje rodzinom wstęp wolny w niedziele.)
 4. mobility access
  • dostęp (np. dla wózków inwalidzkich, osób z ograniczeniami ruchowymi)
czasownik
 1. access ****   [przechodni]
  We wanted people to be able to access the information. (Chcieliśmy, aby ludzie mogli mieć dostęp do informacji.)

Powiązane zwroty — "dostęp"

rzeczownik
przymiotnik
dostępny = available +12 znaczeń
bezpośredni (np. dostęp) = on line
inne
czasownik
inne
phrasal verb
idiom