"wstęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstęp" po polsku

wstęp

rzeczownik
 1. access ****
  • dostęp, wstęp (prawo dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów) [niepoliczalny]
   The police gained access to his personal files. (Policja zdobyła dostęp do jego osobistej kartoteki.)
   I don't have access to my daughter's medical history. (Nie mam dostępu do historii choroby mojej córki.)
 2. the opening **
  • początek, wstęp
   the beginning, the first part
   The opening of the play was his monologue. (Początkiem sztuki był jego monolog.)
   You can't give all the answers in the opening. (Nie można podać wszystkich odpowiedzi na początku.)
 3. admission **
  • dostęp, wstęp (możliwość wejścia gdzieś) [niepoliczalny]
   She recently took the law school admission test. (Ona niedawno pisała egzamin wstępny do szkoły prawniczej.)
   Our zoo offers free admission for families on Sundays. (Nasze zoo oferuje rodzinom wstęp wolny w niedziele.)
 4. introduction **
  • wprowadzenie, wstęp (w książce) [policzalny]
   In the introduction, the author sketches out the problem he discusses further in the proper part of the book. (We wstępie autor przedstawia zarys problemu, który później omawia w zasadniczej części książki.)
   I think your introduction is too long, you should edit it. (Myślę, że twój wstęp jest za długi, powinieneś go skrócić.)
 5. entrance **
  • wstęp, przyjęcie (np. na uczelnię) [niepoliczalny]
   We should celebrate my entrance to the university. (Powinniśmy uczcić moje przyjęcie na uniwersytet.)
   Congratulations on your entrance to that club. (Gratulacje z okazji przyjęcia do tego klubu.)
 6. prelude
 7. overture
 8. preamble
 9. admittance
 10. intro   potocznie
 11. preliminary ** , prelim (skrót)
  • wstęp, wstępna uwaga
   After a few polite preliminaries, we stated our main ideas and intentions. (Po kilku uprzejmych wstępnych uwagach, przedstawiliśmy nasze główne idee i intencje.)
   Let's dispense with the preliminaries. (Dajmy sobie spokój ze wstępami.)
 12. exordium
  • wstęp (do przemówienia lub rozprawy)
 13. prelusion
 14. ingress termin literacki
 15. ingate
 16. preadmission
 17. entrée , entree *
  • wstęp, prawo wstępu oficjalnie
   They cannot deny us an entree to a public location. (Oni nie mogą nam odmówić prawa wstępu do miejsca publicznego.)
 18. proem   termin literacki

powered by  eTutor logo