"introduction" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "introduction" po angielsku

introduction **

rzeczownik
 1. prezentacja, zapoznanie [UNCOUNTABLE]
  We were invited to the official introduction of a new mobile phone. (Byliśmy zaproszeni na oficjalną prezentację nowego telefonu komórkowego.)
  I met very interesting people during the introduction of the workers. (Spotkałam wielu interesujących ludzi podczas zapoznania pracowników.)
 2. sprowadzenie [UNCOUNTABLE]
 3. przedstawienie kogoś [COUNTABLE]
  There was an introduction of the guests, everybody said "hi" to one another, and the business meeting officially began. (Na początku było przedstawienie gości, wszyscy się ze sobą przywitali, i spotkanie biznesowe oficjalnie się rozpoczęło.)
 4. wprowadzenie, wstęp (w książce) [COUNTABLE]
  In the introduction, the author sketches out the problem he discusses further in the proper part of the book. (We wstępie autor przedstawia zarys problemu, który później omawia w zasadniczej części książki.)
  I think your introduction is too long, you should edit it. (Myślę, że twój wstęp jest za długi, powinieneś go skrócić.)
 5. polecenie
 6. wprowadzenie, propedeutyka [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo