Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"polecenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "polecenie" po polsku

polecenie

rzeczownik
 1. order , *****
  • rozkaz, polecenie [COUNTABLE]
   He was just following orders. (On tylko wykonywał rozkazy.)
   I gave him an order. (Wydałem mu rozkaz.)
   I never listen to his orders. (Nigdy nie słucham jego poleceń.)
 2. instruction ***
  • rozkaz, polecenie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   You can do it without a formal instruction. (Może Pan to zrobić bez formalnego rozkazu.)
   The teacher gave the students a clear instruction to do their homework. (Nauczyciel wydał uczniom jasne polecenie, aby wykonali zadanie domowe.)
 3. command ***
  • komenda, polecenie [COUNTABLE]
   The general issued a command to his troops. (Generał wydał rozkaz swoim wojskom.)
   You have to obey all his commands. (Musisz być posłuszny wszystkim jego poleceniom.)
 4. recommendation **
  • rekomendacja, zalecenie, polecenie (czegoś lub kogoś komuś) [COUNTABLE]
   Thanks for the recommendation. The movie was really good. (Dzięki za rekomendację. Film był naprawdę dobry.)
   When I was finishing my last job, I asked my boss for recommendation but he refused. (Kiedy kończyłem moją ostatnią pracę, poprosiłem szefa o rekomendację, ale on odmówił.)
 5. mandate **
 6. errand
 7. charge , *****
  • polecenie, nakaz (np. zrobienia czegoś) formal [COUNTABLE]
   The captain gave a charge. (Kapitan wydał polecenie.)
   You can't give me charges. (Nie możesz mi wydawać poleceń.)
 8. bidding   formal [UNCOUNTABLE]
  He went there at his boss' personal bidding. (Pojechał tam na osobiste polecenie swojego szefa.)
 9. introduction **  
 10. commendation
 11. say-so
 12. command pattern
 13. winging
 14. commending
czasownik
 1. recommend ***
  • rekomendować, polecać [TRANSITIVE]
   He strongly recommends this book. (On mocno poleca tą książkę.)
   The director recommends you for the manager's position. (Dyrektor poleca cię na pozycję menedżera.)
czasownik
 1. wing ***
  • polecieć, poszybować
   My family lived next to an airport, so we saw planes winging very often. (Moja rodzina mieszkała obok lotniska, więc bardzo często widzieliśmy jak samoloty szybowały.)
   He pointed to the sky where a lone raven was winging over the field. (On wskazał na niebo, gdzie samotny kruk szybował nad polem.)
 2. scutter
czasownik
 1. fly ****
 2. rip **
  • lecieć, pędzić, gnać, walić [INTRANSITIVE]
   The player ripped past his opponent. (Gracz przeleciał obok swojego przeciwnika.)
   She felt the bullet rip past her head. (Poczuła, jak pocisk przeleciał jej obok głowy.)
 3. go flying  
 4. dash **
 5. smoke , ***
 6. carry , *****
phrasal verb
 1. cut along
idiom
 1. breeze off

Powiązane zwroty — "polecenie"

rzeczownik
czasownik
zrozumiałem (jako odpowiedź na jakieś polecenie lub przekazaną informację) = noted
latać = buzz +1 znaczenie
przelecieć = yam +4 znaczenia
przelecieć kogoś = do +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
inne
wykrzyknik
chroń burtę (polecenie wydawane podczas żeglugi) = fend off , fend the boat
inne

powered by  eTutor logo