PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"command" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "command" po angielsku

command ***

rzeczownik
 1. komenda, polecenie [policzalny]
  The general issued a command to his troops. (Generał wydał rozkaz swoim wojskom.)
  You have to obey all his commands. (Musisz być posłuszny wszystkim jego poleceniom.)
 2. znajomość, umiejętność (np. posługiwania się językiem)
  His command of English is extraordinary. (Jego znajomość angielskiego jest niezwykła.)
  I must say she has a great command of the world economy. (Muszę powiedzieć, iż ona ma ogromną znajomość gospodarki światowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wydawać rozkaz, rozkazywać [przechodni/nieprzechodni]
  The teacher commanded his students to answer the question. (Nauczyciel rozkazał swoim uczniom odpowiedzieć na pytanie.)
  The general commanded the soldiers to stand in a row. (Generał rozkazał żołnierzom stanąć w szeregu.)
 2. dowodzić (w wojsku) [przechodni/nieprzechodni]
  He commanded a unit in Iraq. (On dowodził jednostką w Iraku.)
  Our leader commands our troops. (Nasz przywódca dowodzi naszymi oddziałami.)
 3. wzbudzać, cieszyć się (np. uznaniem) [przechodni]
  The president should command respect. (Prezydent powinien wzbudzać szacunek.)
  Her novels command respect and satisfaction of millions of readers. (Jej powieści cieszą się szacunkiem i zadowoleniem milionów czytelników.)
 4. dysponować (np. określoną liczbą żołnierzy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "command"

rzeczownik
inne
czasownik
idiom
kolokacje