"assume command" — Słownik kolokacji angielskich

assume command kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uznaj polecenie
  1. assume czasownik + command rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He assumed command of the district on January 29, 1862.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo