PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"assume" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assume" po angielsku

assume , ****

czasownik
 1. przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe), wychodzić z założenia [przechodni]
  Don't assume that she doesn't like you; ask her. (Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.)
  I assume that they know what has happened. (Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.)
  Don't ever assume anything. (Nigdy nic nie zakładaj.)
 2. obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę) oficjalnie [przechodni]
  I will assume responsibility if something bad happens. (Ja przejmę odpowiedzialność, jeśli stanie się coś złego.)
  I assumed a teacher post. (Objąłem stanowisko nauczyciela.)
 3. przybierać (jakiś wyraz twarzy) oficjalnie [przechodni]
  I assumed a crestfallen face. (Przybrałem strapiony wyraz twarzy.)
  Although she knew what had happened, she assumed a surprised expression on her face. (Chociaż ona wiedziała, co się stało, przybrała zdziwiony wyraz twarzy.)
 4. przyjmować, przybierać (pozę, pozycję, ułożenie) oficjalnie [przechodni]
  The warrior assumed his scariest pose. (Wojownik przybrał swoją najstraszniejszą pozę.)
  He assumed the most comfortable position and fell asleep. (Zajął jak najwygodniejszą pozycję i zasnął.)
 5. przyjąć, założyć (w matematyce)
  Assume that x is odd and is from a range of 2n to 10n. (Załóżmy, że x jest liczbą nieparzystą z przedziału od 2n do 10n.)
 6. przyjmować jakąś wartość (o liczbach)
  The number y may assume any value between x = 15 and x = 20. (Liczba y może przyjąć dowolną wartość pomiędzy x = 15 a x = 20.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "assume"

przymiotnik
assumed = hipotetyczny, z góry założony (wynik czegoś), domniemany (o niewinności) +1 znaczenie
czasownik
inne
spójnik
przysłówek
rzeczownik
kolokacje