"command prices" — Słownik kolokacji angielskich

command prices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ceny polecenia
  1. command czasownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All the higher values now command high prices and are quite rare.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo